GRIFFIER

Nieuwe zoekopdracht? | Meer vacatures van dit bedrijf | Online solliciteren?

Bedrijfsinformatie

Omschrijving

U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning van de Leidse gemeenteraad.
U bent eerste adviseur en sparringpartner voor de gemeenteraad. U adviseert en ondersteunt de raad bij de invulling van zijn volks vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. U adviseert proactief over nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals over de veranderende rol van de raad als gevolg van de participatiesamenleving en de regionalisering.
U adviseert en informeert de gemeenteraad bij de totstandkoming van een strategische termijnagenda en bij de invulling van zijn rol in de beleid- en beheercyclus. U doet voorstellen voor de totstandkoming en verbetering van procedures en implementeert deze.
In de driehoek burgemeester-gemeentesecretaris-griffier treedt u op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen. U onderhoudt relevante contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus.
U geeft leiding aan een team van 8 griffiemedewerkers. De Leidse griffie is een ervaren, lerende organisatie die permanent gericht is op vernieuwing en verbetering. De griffier heeft daarin een initiërende rol. De gemeenteraad vraagt de nieuwe griffier om in het eerste half jaar samen met raad en griffie een visie op doorontwikkeling van de raadsondersteuning op te stellen.
U onderhoudt goede contacten met de griffies van de buurgemeenten en neemt actief deel aan regionale en landelijke overleggen.Vereisten

U heeft een duidelijke visie op de kwaliteit van het lokaal bestuur en de plaats van de raad en de ondersteuning daarin en weet die te vertalen naar de Leidse situatie.
U beschikt over bestuurlijke stevigheid: u bent onafhankelijk en gezaghebbend en dient in uw optreden steeds het belang van de raad.
U bent omgevingsbewust, een netwerker en een verbinder. U werkt effectief samen met het bestuur en het ambtelijk apparaat en u bent in staat om een relevant regionaal netwerk uit te bouwen en te onderhouden.
U bent een pragmatisch en resultaatgerichte strategisch adviseur, die zich gemakkelijk beweegt in een politieke, bestuurlijke en ambtelijke omgeving.
U hebt een uitstekend inlevingsvermogen en bent benaderbaar. U hebt humor, bent integer en initiatiefrijk.
U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening aan de gemeenteraad (waaronder ICT).
Uw stijl van leidinggeven kenmerkt zich als coachend, betrokken en inspirerend en richt zich op de continue doorontwikkeling van de griffie en haar medewerkers.
U heeft een academisch werk –en denkniveau. U heeft minimaal 5 jaar bewezen ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een complex bestuurlijke omgeving binnen overheid of bedrijfsleven.
  • wo 

Overige informatie

Wat bieden wij?

De mogelijkheid uw zelf te ontwikkelen en het beste uit jezelf te halen.
Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's;
Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer;
Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.

SLUITINGSDATUM
19-08-2016
STARTDATUM
12-07-2016
LOCATIE
Gemeente Leiden
CONTACTPERSOON
Mevrouw mr. A.H.M. van Wijk-Meijer, voorzitter werkgeverscommissie
mobiel +31 624749587

Sollicteren via WEBSITE
http://www.servicepunt71.nl

Vacatureinformatie

  • zie vacature  
  • Juridisch/bestuurlijk  
  • 13-07-2016 
  • Full time baan (36 Uren per week)  

Online solliciteren

U moet eerst inloggen voor dat u kan reageren op een vacature. Klik hier om in te loggen.